YHS_7260

Thematisch onderwijs

Op De Brug zijn we niet alleen bezig met kennisoverdracht, we leren kinderen ook zelf kennis te ontdekken, te ontwikkelen en te delen.Dit sluit aan bij de uitdaging waar we in het onderwijs voor staan, namelijk: kinderen opleiden voor beroepen die nog niet bestaan.

Vaardigheden voor de toekomst

Met de thematische onderwijsmethode DaVinci leren we de kinderen 21ste-eeuwse vaardigheden aan. De methode gaat uit van aansprekende thema’s en biedt leerlingen de mogelijkheid om zelf onderzoeksvragen in te brengen.De methode DaVinci stimuleert zelfstandigheid, samenwerken, reflecteren op je eigen handelen, probleemoplossend denken en doelgericht werken.

Wereldverkenning

DaVinci biedt zaakvakken als aardrijkskunde en geschiedenis aan als één geheel. Hierdoor zien en ervaren kinderen dat geen enkele gebeurtenis in de wereld op zichzelf staat. We bekijken de wereld door verschillende brillen, waaronder ook de christelijke bril. Er worden verbanden gelegd met de natuur, de aarde, de ruimte en allerlei levensovertuigingen. Zo ervaren de leerlingen hoe alles met elkaar is verbonden.

Weekritme

Iedere dag werken we van 13 tot 14 uur aan DaVinci. Op maandag geven de leerkrachten een inhoudelijke les over het weekthema. Daarbij tonen ze interessante filmpjes en vertellen boeiende verhalen. Zo maken ze de kinderen enthousiast over een onderwerp.

Op dinsdag en woensdag kiezen de leerlingen zelf uit vijf à zes opdrachten. Ze doen onderzoek of maken een tekening over het thema. Dit motiveert de kinderen om te leren op een manier die bij hen past.

Elke donderdag is er ruimte om alleen of samen met andere kinderen aan eigen onderzoeksvragen te werken. Op vrijdag reflecteren we op de week en maken we een mindmap van wat er is geleerd. Tot slot presenteren ze de resultaten aan elkaar. De kinderen, het team en de ouders zijn erg enthousiast over deze moderne manier van werken.

Groepsdoorbrekend werken

We werken groepsdoorbrekend aan DaVinci. Om 13 uur staan alle klaslokalen open. De leerlingen van groep 3, 4 en 5 werken samen en de leerlingen van groep 6, 7 en 8. Dit draagt bij aan de goede sfeer op school. Zo zorgen we ervoor dat kinderen van verschillende leeftijden elkaar stimuleren in hun ontwikkeling. Leren van en met elkaar wordt een natuurlijk proces.

Gemotiveerde leerlingen

De kinderen zijn erg enthousiast over DaVinci. De werkwijze sluit goed aan bij hun interesses en is actief, in plaats van passief. Ze kunnen eigen initiatief tonen en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces. In een portfolio verzamelen ze de werkstukken waar ze het meest trots op zijn.

YHS_7236

Extra uitdaging

Meer- en hoogbegaafde kinderen vinden ook extra uitdaging in DaVinci. Ze blijven betrokken bij de les en krijgen de ruimte om samen aan verdiepende opdrachten en moeilijke onderzoeksvragen te werken.