YHS_7127

Kinderopvang

Op basisschool De Brug hebben we de kinderopvang goed geregeld. De voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door KMN Kind & Co. Zij maken binnen onze school gebruik van het schoolplein en de speelzaal. Daarnaast kunnen kinderen aan diverse leuke activiteiten meedoen. Zo kunnen ze echt ontspannen.

De BSO voor de kinderen van groep 1-4 is in ons gebouw. De kinderen van groep 5-8 worden opgehaald en opgevangen in een gezellige ruimte zo’n 100 meter van de school vandaan.

YHS_7292

KMN Kind & Co

Je bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij de kinderopvang. Voor het maken van een afspraak, een inschrijving of het inwinnen van meer informatie kun je contact opnemen via: