YHS_7127

Kinderopvang

Op basisschool De Brug hebben we de kinderopvang goed geregeld. De voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door Kind & Co Ludens. Zij maken binnen onze school gebruik van het schoolplein en de speelzaal. Daarnaast kunnen kinderen aan diverse leuke activiteiten meedoen. Zo kunnen ze echt ontspannen.

De BSO voor de kinderen van groep 1-4 is in ons gebouw. De kinderen van groep 5-8 worden opgehaald en opgevangen in een gezellige ruimte zo’n 100 meter van de school vandaan. Ieder kind is anders en heeft na schooltijd andere behoeftes. Waar de een graag rustig alleen wil spelen zoekt een ander kind de drukte juist op door samen te spelen. Op onze BSO kan dit allemaal. Binnen kan er worden gebouwd, geknutseld, in de huishoek gespeeld en er is veel open spelmateriaal. We gaan ook graag naar buiten! Hier kunnen kinderen hun zintuigen benutten, de natuur ontdekken en volop bewegen. We moedigen spontane activiteiten die ontstaan vanuit de kinderen altijd aan.

Daarnaast heeft Kind & Co Ludens ook een peutergroep in het gebouw van De Brug.

Op onze peuteropvang kunnen kinderen tussen 2 en 4 jaar spelen en ontwikkelen. Onze pedagogisch medewerkers kijken en luisteren goed naar de kinderen en iedere peuter krijgt individuele uitleg en begeleiding. Bewegen, buiten spelen, leren, vriendjes maken en veel plezier vinden we belangrijk. Ook geven we extra aandacht aan taal- en rekenspelletjes. De kinderen kunnen bij ons rustig wennen aan het deel uitmaken van een groep. Zo gaat je kind straks vol vertrouwen naar de basisschool!

YHS_7292

KMN Kind & Co

Je bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij de kinderopvang. Wij zijn een maatschappelijke kinderopvang zonder winstoogmerk. Het geld dat we als stichting verdienen gaat niet naar aandeelhouders of in een holding, maar wordt rechtstreeks geïnvesteerd in het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen die bij ons komen spelen. Opgroeien en opvoeden doe je samen, en we zetten ons in voor de ontwikkeling en kansen voor alle kinderen. Voor het maken van een afspraak, een inschrijving of het inwinnen van meer informatie kun je contact opnemen via: