YHS_7213

Missie en visie

Op De Brug vinden we dat eigentijds onderwijs leerlingen helpt om de juiste kennis op te doen, belangrijke vaardigheden te ontwikkelen én inzicht te verkrijgen in wat ‘leren’ precies betekent in de 21ste eeuw.

Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde om kinderen voor te bereiden op hun toekomst. Daarom wordt bij ons op school het onderwijs afgestemd op de onderwijsbehoefte van de kinderen.

Wij richten ons onderwijs in de eerste plaats op de ontwikkeling van cognitieve en sociale vaardigheden en op het aanleren van noodzakelijke (onderwijsinhoudelijke en maatschappelijke) kennis. Daarnaast is er aandacht voor het ontwikkelen van creatieve, culturele en lichamelijke vaardigheden.

In ons onderwijs houden we rekening met verschillen tussen de leerlingen. Dit doen wij onder andere door handelingsgericht te werken en onze leerlingenzorg hier specifiek op aan te passen. Onze leerlingen krijgen leerstof aangeboden die past bij hun ontwikkeling. Daardoor kunnen ze zich continu blijven ontwikkelen.