YHS_7558

Schooltijden

Op De Brug hanteren wij het continurooster en we hebben een 5-gelijke-dagenmodel. Dit betekent dat alle leerlingen op school zijn van 8.30 tot 14.00 uur.

De kinderen lunchen met de leerkracht in de eigen klas en daarna gaan ze een kwartier naar buiten. Als het weer het maar enigszins toelaat, gaan de kleuters langer naar buiten. Voor de ontwikkeling van hun motoriek en voor hun algemene welzijn is beweging in de buitenlucht heel goed.