YHS_7135

Open, veilig en vertrouwd

Basisschool De Brug is een veilige en vertrouwde plek waar kinderen met plezier naartoe gaan. Het team, de ouders en de leerlingen waarderen het kleinschalige karakter van onze school. Iedereen kent elkaar en we hebben echt tijd en aandacht voor ieder kind.

Onze houding is open en we benaderen de leerlingen, ouders en onze collega’s op een positieve manier. Dit typeert de sfeer op onze school en zorgt mede voor de goede omgang tussen de kinderen onderling.

De Vreedzame School

De Brug is een Vreedzame School en biedt een goed aanbod voor de sociale ontwikkeling van kinderen. Ook stimuleren we actief burgerschap. Aan de hand van verschillende activiteiten leren de kinderen spelenderwijs hoe zij elkaar positief kunnen benaderen, aan kunnen spreken en samen conflicten kunnen oplossen. Zo vormen ze een groep, waarin ze echt om elkaar geven en zich in een ander kunnen inleven.

Mediatoren

Wat goed past bij een Vreedzame School zijn mediatoren. Geïnteresseerde leerlingen uit groep 7 en 8 kunnen solliciteren naar deze functie en krijgen daarna een training. Op het schoolplein zijn ze herkenbaar aan hun hesje en ze zijn voor de andere kinderen het eerste aanspreekpunt bij problemen. Het is mooi om te zien hoe kinderen die samen oplossen. Zo leren ze zelf verantwoordelijkheid te nemen en te reflecteren op hun handelen. Als ze er samen niet uit komen, dan helpt de leerkracht.

20200907_102018

Speelpleincoaches

Een ander voorbeeld van de betrokkenheid van de kinderen bij de school en bij elkaar zijn de speelpleincoaches. Enkele leerlingen uit groep 7 en 8 zijn opgeleid tot speelpleincoach en bereiden elke dag een actief spel voor. Tijdens de ochtendpauze stimuleren ze kinderen uit andere groepen om mee te doen. Ze spelen enthousiast samen en niemand wordt buitengesloten. Zo zijn we samen één.