YHS_7135

Open, veilig en vertrouwd

Basisschool De Brug is een veilige en vertrouwde plek waar kinderen met plezier naartoe gaan. We werken samen aan een klimaat, waarbij we elkaar op een positieve manier benaderen en waar betrokkenheid is op elkaar. Respect, eerlijkheid, vertrouwen, behulpzaamheid, vergeving en samenwerken krijgen voortdurend aandacht.

Binnen ons onderwijs gaan wij de kinderen voor in waarden en normen. Deze worden ontleend aan de Bijbel, culturele en maatschappelijke ontwikkelingen, alsmede wetgeving. Het is voor kinderen belangrijk om zich veilig en prettig te voelen bij ons op school.

Sociaal emotionele ontwikkeling en burgerschap

Op onze school willen we de kinderen voorbereiden op de toekomst. Vanuit onze visie op onderwijs hebben wij gekozen voor de methode Vreedzame School. De lessen uit deze sociaal-emotionele methode staan niet op zichzelf. Ze worden op elk uur van de dag “geleefd”. De omgang met elkaar, zeggen wat je vindt, het voelen van verdriet; al dit soort zaken zijn niet lesgebonden, maar zijn onderdeel van je identiteit: je “zijn” als persoon en als persoon in deze wereld. Daarnaast is Vreedzame School actief in het bevorderen van burgerschap en sociale integratie. Het hebben van respect voor elkaar is de grondhouding voor participatie in onze democratische rechtsstaat. De school is daar het leerplein voor. Om dat met name in de bovenbouw te versterken is er dit schooljaar een leerlingenraad opgericht.

Mediatoren

Wat goed past bij een Vreedzame School zijn mediatoren. Geïnteresseerde leerlingen uit groep 7 en 8 kunnen solliciteren naar deze functie en krijgen daarna een training. Op het schoolplein zijn ze herkenbaar aan hun hesje en ze zijn voor de andere kinderen het eerste aanspreekpunt bij problemen. Het is mooi om te zien hoe kinderen die samen oplossen. Zo leren ze zelf verantwoordelijkheid te nemen en te reflecteren op hun handelen. Als ze er samen niet uit komen, dan helpt de leerkracht.

Leerlingenraad

Op De Brug willen we dat onze leerlingen meepraten over de organisatie van onze school. Zo leren ze hoe een democratie werkt en hoe dat eruit kan zien. Ze leren hoe verkiezingen werken. Door met de leerlingenraad in gesprek te gaan over wat zij belangrijk vinden, draagt het bij aan een positief schoolklimaat. Op die manier bereiden we onze leerlingen voor op actief burgerschap in onze maatschappij.

20200907_102018

Speelpleincoaches

Een ander voorbeeld van de betrokkenheid van de kinderen bij de school en bij elkaar zijn de speelpleincoaches. Enkele leerlingen uit groep 7 en 8 zijn opgeleid tot speelpleincoach en bereiden elke dag een actief spel voor. Tijdens de ochtendpauze stimuleren ze kinderen uit andere groepen om mee te doen. Ze spelen enthousiast samen en niemand wordt buitengesloten. Zo zijn we samen één.