YHS_7172

Onderwijs in groep 1 en 2

Kleuters ontdekken de wereld al spelend. We bieden je kind daarom veel verschillende manieren van spelen aan: vrij spelen, begeleid spelen of spelend werken aan een opdracht.

’s Ochtends staan er bij binnenkomst in het lokaal diverse spellen en materialen op de tafels klaar. Je kind neemt bij de deur afscheid en leert dat het zelfstandig aan de slag kan gaan. Op vrijdagochtend is er spelinloop en mag je als ouder mee de klas in. Deze manier van werken creëert rust in de klas en stimuleert de zelfstandigheid van kinderen.

Voor kleuters hebben wij een verifieerd aanbod aan ontwikkelingsmateriaal waarmee iedereen op zijn manier tot leren komt. De materialen hebben als doel de kleuters voor te bereiden op rekenen, lezen, schrijven en taal.

Samen in de kring

Rond kwart voor negen gaan de kleuters in de kring. De leerkracht vertelt een Bijbelverhaal en er worden gezamenlijk liedjes gezongen. Ook praten de kleuters over dingen die hen bezighouden of die de leerkracht in de kring inbrengt. Daarna gaan de kleuters uit de kring om te spelen en te werken.

De verschillende leer- en vormingsgebieden zijn vaak niet goed te onderscheiden, maar vloeien in elkaar over of komen in samenhang met elkaar naar voren. Wie speelt in de bouwhoek is niet alleen bezig met taalontwikkeling, maar ook met meetkunde, motoriek en sociale vaardigheid. Wie op een vel papier de golven van de zee tekent, is spelenderwijs bezig met voorbereidend schrijven.