YHS_7331

Meer- en hoogbegaafden

De Brug biedt met haar thematische onderwijs al een goed aanbod aan meer- en hoogbegaafde kinderen. Kinderen die nog meer uitdaging nodig hebben, komen in aanmerking voor de Day a Week School.

De Day a Week School biedt onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen, die uitblinken in leerprestaties en denkstrategieën. Kinderen die behoefte hebben aan meer uitdaging dan het reguliere onderwijs hun kan bieden.

Doelstelling

De doelstelling van de Day a Week School is: talenten ontwikkelen, het leerplezier vergroten en de leerlingen stimuleren in het leren. Dit doen wij door ze uit te dagen op sociaal, emotioneel en intellectueel vlak. Wij hebben ook aandacht voor kinderen die niet zozeer cognitief, als wel creatief denken op een hoger niveau.

Samen met ontwikkelingsgelijken

De Day a Week School brengt de meer- en hoogbegaafde leerlingen van verschillende Fluenta-scholen uit IJsselstein één dag per week samen, zodat ze ontwikkelingsgelijken ontmoeten.

Gespecialiseerde leerkracht

De groepen zijn klein (maximaal 18 leerlingen) en een gespecialiseerde leerkracht biedt naast vakken als wetenschap en filosofie ook rekenprojecten en (eigen) vrije projecten aan. De projecten zijn er onder andere op gericht om de leerlingen uit te dagen leergedrag te vertonen. Zo ‘leren’ ze leren.

De kinderen worden vanaf groep 5 via een speciale procedure geselecteerd. Als de Day a Week School past bij de onderwijsbehoefte van je kind, dan zal de leerkracht je daarover informeren.

Kijk voor meer informatie op: https://www.dayaweekschool.nl/