YHS_7665

Onze identiteit

De Brug uit IJsselstein is een eigentijdse christelijke basisschool. Wij staan open voor alle kinderen van wie de ouders de voorkeur geven aan christelijk onderwijs, maar ook voor kinderen van ouders die om andere redenen voor onze school kiezen.

Samen vieren

Geloven doen we met hart, hoofd en handen. Centraal in onze school staan de christelijke waarden geloof, hoop en liefde. Wij vinden het fijn om samen met de kinderen te zingen en te vieren! Dit doen we met Kerstmis, Pasen en Pinksteren op school, maar we hebben ook een of twee keer per jaar een feestelijke viering in de kerk.

Kind op Maandag

In de klas beginnen we de ochtend met een gebed en het zingen van liedjes. De leerkracht vertelt dan een verhaal uit de methode Kind op Maandag. Dit is een methode voor uitnodigend godsdienstonderwijs op de basisschool waarin de Bijbelverhalen centraal staan.

Wij laten onze kinderen daarnaast kennismaken met andere culturen en tradities om ze te vormen tot wereldburgers.