YHS_7112

Een goede plek voor je kind

Op basisschool De Brug in IJsselstein vinden wij het belangrijk dat je kind tijdens de schooltijd goed in zijn vel zit, vrolijk thuiskomt en vol verhalen zit. Dan leert een kind optimaal.

Persoonlijke aandacht

De kleinschaligheid is onze kracht en ouders ervaren de school als open, warm en vertrouwd. Wij werken met kleine klassen en zien ieder kind. Wij bieden onderwijs op maat en geven je zoon of dochter alle aandacht om talenten te ontwikkelen. Kinderen voelen zich veilig bij ons en komen in een gestructureerde omgeving tot optimale prestaties.

Open christelijke basisschool

De Brug is een moderne christelijke basisschool met een open houding. Wij werken vanuit christelijke waarden, waarin eerlijkheid, betrouwbaarheid, omzien naar elkaar en gelijkheid heel belangrijk zijn. Wij bieden toekomstgericht onderwijs, met bewegend leren als speerpunt en er is ruimte voor elkaar, diversiteit en culturen. Iedereen is van harte welkom op onze school!

‘Samen in beweging naar de toekomst’ is ons motto. Voor je kind leggen we een stevige basis, waardoor het zich optimaal kan ontwikkelen en vol vertrouwen de wereld van morgen in kan stappen.

YHS_7131

Begin 2019 bezocht de Inspectie van het Onderwijs Stichting Fluenta. De inspecteurs waren zeer tevreden over de resultaten, de borging van de kwaliteit en het planmatig uitvoeren van het onderwijs op verschillende niveaus.

In 2020 bezocht de inspectie De Brug in het kader van een vierjaarlijks onderzoek bij besturen van een samenwerkingsverband. Wij kregen een groot compliment van de inspectie: “De kinderen zitten op De Brug op een goede plek. Er is veel specialisme aanwezig onder de leerkrachten. De basisondersteuning is goed zichtbaar.”